Tvätt/hobby/fest-lokal

Tvättstugor.

Det finns f.n. tre tvättstugor i kvarteret Århus. Grövre tvätt som mattor filtar och arbetskläder får endast tvättas i den stora maskinen som finns i Hobby/Tvätt lokalen Århusgatan 58 och får endast torkas i torkskåpet. Tvättider bokas på de bokningslistor som finns i hallen utanför respektive tvättstuga. Du får boka ett eller två sammanhängande tvätt pass i sänder. Det är alltså inte tillåtet att boka en fast tid t.ex. varje söndag under en hel månad.

I tvättstugan finns anvisningar och regler som du är skyldig att följa när du använder tvättstugan. Anmäl eventuella fel på maskinerna till ansvarig för tvättstugorna. Namn finns anslagna i respektive tvättstuga.

Cash kort.

För att kunna starta maskinerna behöver du ett laddat cash kort. Cash kortet erhöll du från den avflyttade ägaren av ditt hus. Ifall detta inte var fallet så kan du kvittera ut ett nytt cash kort i styrelsens lokal Århusgatan 169 måndagar mellan kl. 19.30 – 20.00. Ett cash kort per fastighet erhålles utan kostnad. Vid förlust av cash kort kan ytterligare kort erhållas mot en ersättning av 100 kronor. Ev. återstående belopp på förlorat cash kort ersätts ej.

Cash kort som inte fungerar p.g.a. slitage eller skada ersätts utan kostnad vid återlämnande. Om kortet inte kan läsas av ersätts dock inte eventuell återstående belopp. Cash kortet kan laddas med max 500 kr. Tvätt avgiften är f.n. 60 kr per tvätt pass om 4 timmar. Betalning sker via kvartalsfakturan.

Hobbylokaler.

Lokaler bokas på de bokningslistor som finns i hallen utanför respektive lokal. För att få tillgång till lokalen eller borden finns nycklar till respektive lokal på kontoret Århusgatan 169. Kontakta någon i styrelsen se förteckning på anslag i hallarna av Hobby/Tvättstugor, garageportar och på hemsidan www.arhus.org.

Hyra av bord/stolar.

Genom att kontakta någon i styrelsen finns möjlighet att låna bord och stolar när man skall ha egen fest i hemmet. Avtal med ordningsregler om detta skrivs i samband med lånet och en kostnad av 100 kr/tillfälle debiteras på kvartalsfakturan.

Lån av lokal för möten / fest.

Genom att kontakta någon i styrelsen finns möjlighet att låna lokalen Århusgatan 31 eller 58 när man skall ha möte eller fest. Avtal med ordningsregler om detta skrivs i samband med lånet och en kostnad av 250 kr/tillfälle debiteras på kvartalsfakturan.

Tvätt och hobby lokal Århusgatan 31

Lån av lokal för att spela pingis.

Man kan låna lokalen Århusgatan 58 för att spela pingis. Ordningsregler om detta lämnas av styrelsemedlem i samband med lånet.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com