Styrelsebesluten

Styrelsemöte Nr: 456// Datum: 2021-03-16

 1. Ta in offert på strålkastare med avkänning vid röda garaget.
 2. Ta in offerten från rörmokare om att byta ut ventiler i tvättstugorna.
 3. Städdag blir lördagen den 8:e maj.

Styrelsemöte Nr: 455 // Datum: 2021-02-16

 1. Beslut att Nelson byggfirma får uppdraget att renovera gula garaget så snart som möjligt.

Styrelsemöte Nr: 454 // Datum: 2021-12-15

 1. Upprätta ett förslag på höjning av avgiften med 400 kr/kvartal + 2% till Årsstämman.
 2. Budgetförslaget infogas i kallelsen till årsstämman.
 3. Tidplanen för beredning av årsstämman fastställdes.
 4. Offerten för garagereparationer ska jämföras.
 5. Innan vi börjar använda lokalerna så ska vi beställa rengöring av båda hobbylokalerna och tvättstugorna.
 6. Årsstämman ska ske kl 10.30 lördag den 27/3.

Styrelsemöte Nr: 453 // Datum: 2021-12-15

 1. Beställa de nya vita lamporna till gångbanornas armaturer
 2. Ta in ytterligare offerter för garagetaken.
 3. Kontrollera stenar vid garage med Raines.
 4. Kolla lekplatserna.
 5. Kontakta Fastum om ekonomisk info inför möte den 12:e Januari.

Styrelsemöte Nr: 452 // Datum: 2021-11-24

 1. Hämta offert för garagetak för gula garaget.
 2. Begära offert för solceller från Forum.
 3. Begära offert för ventilation för gula garaaget.
 4. Köpa de möbler till hobbylokaler som tidigare beslutades.

Styrelsemöte Nr: 451 // Datum: 2020-11-03

 1. Skapa en arbetsgrupp för att arbeta med frågan om fiberoptik.
 2. Beställa nya bord och stolar till hobbylokalen 58, enligt förslag.
 3. Beställa en ny dator inklusive ny skärm till kontoret.
 4. Informera på webbsidan om att det är problem med dåligt parkerade bilar på Århusgatan, inklusive telefonnummer till parkeringsvakterna.
 5. Beställa skyltar till 4 bommar om information om parkeringsförbud och räddningsväg.

Styrelsemöte Nr: 450 // Datum: 2020-09-22

 1. Polisen erbjuder sig att hålla ett informationsmöte med oss om säkerhetsfrågor och säkerhet i vårt kvarter. Vi föreslår något av datumen mellan den13-16 oktober. Medlemmarna kan anmäla sitt intresse för deltagande och även skicka in frågor till styrelsen i förväg.
 2. Testa olika armaturer för belysning så snabbt som möjligt.
 3. Planera att ta in offerter efter testerna för belysning för alla utebylsningslampor.
 4. Beställa besiktning av gula och röda garagets yttertak. Om det kostar mer än 10 tkr så behöver flera offerter tas in.
 5. Århusnytt kommer ut före städdagen.
 6. Århusnytt kommer ut angående informationsmöte med Polisen.
 7. Beställa färdiga mackor och dryck till städdagen. Servering på olika ställen för att ändå säkra avstånden.
 8. De som bemannar kontoret under kvällstid måndagar tömmer även brevlådan.

Styrelsemöte Nr: 449 // Datum: 2020-08-26

 1. Enhälligt beslut att hyra in Fastum som ekonomisk förvaltare.
 2. Sista förhandlingar påbörjas med Fastum.
 3. Björn tar över uppgifter som kassör, i första hand tillsammans med Jost.
 4. Lövhagen åtgärdar enligt förslaget bl. a. beskärning och glsning av grenar i träden inom området.
 5. Kontoret öppnas igen måndag 31.8 och fortsätter vara öppen varannan vecka.
 6. Hölststäddag 17.10 med garageopningar mm.