Styrelse 2023

Styrelse 2023

 

Ordförande

Ashwani Rathee

101

ordforande@arhus.org

Vice-ordförande

Constantin Vencu

79

 

Kassör

Jennifer Gerdland

205

ekonomi@arhus.org

Sekreterare

Lilian Brissman

131

 

Ledamot

Birgitta Berggren

167

 

Ledamot

Tommy Berggren

167

 

Ledamot

Nitish Chowdhury

245

 

Ledamot

Ranjdar Fallyih

73

 

Suppleant

Anne Ilonen

105

 

Suppleant

Bengt Mathiessen

191

 

Suppleant

Johan Gauding

225  

Suppleant

Asma Zahid

209  

Styrelsen

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsstämman som äger rum före mars månads utgång. Genom att i förväg framföra skriftliga förslag, motioner eller genom att delta på stämman, kan du påverka verksamheten. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen ansvarar för skötsel och underhåll av samfällighetens anläggningar.

Du kan följa styrelsens arbete via styrelseprotokoll som finns tillgängliga på föreningens hemsida www.arhus.org eller hallarna i Hobby- och tvätt lokalerna.

Det går också bra att e-posta till info@arhus.org eller ta direktkontakt med någon av styrelsemedlemmarna. Styrelsens kontor på Århusgatan 169 är öppet varje helgfri måndag mellan 19.30 – 20.00 ifall du vill prata med oss i styrelsen eller ladda Cashkort till tvättmaskin. Under en sommarmånad är dock kontoret stängt. Skylt om detta sätts upp på dörren till Århusgatan 169.

Du kan också ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera dig via boappa.com och ladda ner appen på din mobil eller använd Boappa på din dator och få information via e-mail.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com