Städdagar

Alla fastighetsägare är ansvariga för att delta i städningen av våra grönytor. Varje år anordnas två städdagar, en på våren och en på hösten. Om du inte kan delta, hör av dig till din städsamordnare, så kan du göra din del av arbetet innan.

Sopning av garagen

I samband med höst- städningen kommer garagen att sopas och vid vår- städningen sopas och spolas varför samtliga bilar skall köras ut från garagen senast kl. 08.00 samma dag.

Städledare

Städledare finns utsedda i området. Karta över städ områden samt namn på städledarna finns i hallarna till de tre hobby/tvätt lokalerna.

Container

På städdagarna kommer container att stå uppställd på Århusgatan mellan Gula och Gröna garaget samt vid vändplan vid Röda garaget. Observera att endast trädgårdsavfall, löv och mindre ris får slängas i dessa containers ingenting annat. Grovt ris och trädstammar skall samlas ihop och läggas på gräsmattan bakom Gröna garaget mot Jyllandsgatan.

Den som lägger förbjudna saker såsom kartonger, sopsäckar, gamla möbler, däck, batterier mm. kommer vid upptäckt att debiteras alla kostnader för sortering av containerns innehåll.

Efter städning

Efter att vi varit duktiga att städa kommer vi vid 12- tiden serveras korv samt varm och kall dryck vid Hobby/tvätt lokalen Århusgatan 31. Detta under förutsättning att det finns frivilliga som arrangerar detta.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com