Årsstämmor

Stämmoprotokoll

Observera att debiteringslängder inte publiceras här eller anslås på annat sätt på internet då den innehåller personuppgifter om våra medlemmar. De delas ut i brevlådorna tillsammans med kallelsen inför stämman och kan också erhållas från styrelsen på begäran från föreningsmedlem.

Om du saknar någon info så kontakta någon i styrelsen.