Parkering

Parkeringsregler

Vi har i området 2 st. parkeringsautomater placerade utanför röda och gula garagen. Vi anlitar P-Service för överbevakning av parkeringen. Det är bara tillåtet att parkera på utmärkta parkeringsrutor utanför våra tre garage samt utmärkta p-platser bakom röda garaget.

Det är inte tillåtet att parkera inom området.

Parkeringsplatser

Varje fastighet har en ordinarie plats i något av våra tre garage. Observera att det är ditt ansvar att stänga dörrarna när du kört in och ut ur garaget. Detta är mycket viktigt för att du och dina grannar ska vara säkra på att inga obehöriga får tillträde till bilar och annan gemensam utrustning som kulvertar, undercentral och el-centraler. Utöver detta har vi ett antal platser till uthyrning i röda och gröna garagen samt ett antal platser bakom det röda garaget. Kontakta ansvarig för parkeringsplatsernas för att ställa er i kö för dessa.

Eluttag i garage

Varje ordinarie parkeringsplats i garage har ett eluttag som får användas till motorvärmare.

Men INTE till laddning av elbil. Elsystemet i garage är inte byggt för detta. Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå.

Parkeringsfickor Århusgatan

Det finns 4 st. parkeringsfickor längs Århusgatan. Dessa är tidsbegränsade till 30 minuters parkeringstid. Dessa parkeringsfickor samt Århusgatan i övrigt övervakas av Stockholm kommuns P-vakter f.n. Euro-park. Parkering.stockholmuropark.se 08-562 508 96

Infarter i området

Det är inte tillåtet att parkera sin bil framför infarter i området. Dessa är förutom infart för de boende i området även infart för Brandförsvar och Ambulans. På vissa infarter finns det bommar med lås. De kan öppnas med samma nyckel som till hobby/tvätt och sopcontainers.

Bommar stängs omedelbart efter passering.