Parkering

Parkeringsregler

Vi har i området 2 st. parkeringsautomater placerade utanför röda och gula garagen. Vi anlitar ”P-Service” för överbevakning av parkeringen. Det är bara tillåtet att parkera på utmärkta parkeringsrutor utanför våra tre garage samt utmärkta p-platser bakom röda garaget.

Det är inte tillåtet att parkera inom området. Inte på gångväg och inte på gräsmattor. Inte heller för att tvätta bilen.

Parkeringsplatser.

Varje fastighet har en ordinarie plats i något av våra tre garage. (Mer info under ’Garage’) Det finns också 10 utomhusplatser bakom Röda garaget som går att hyra för 250 kr/månad. Kontakta ansvarig i styrelsen för parkeringsplatsernas för att ställa er i kö för dessa.

Eluttag i garage

Varje ordinarie parkeringsplats i garage har ett eluttag som får användas till motorvärmare.

Men INTE till laddning av elbil. Tyvärr. Elsystemet i garage är inte byggt för detta. Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå. Och så kan det inte vara så vi tillsammans betalar el till de som har elbilar. (Se nedan för mer om laddstolpar.)

Parkeringsfickor Århusgatan.

Det finns 4 st. parkeringsfickor längs Århusgatan. Dessa är tidsbegränsade till 30 minuters parkeringstid. Dessa parkeringsfickor samt Århusgatan i övrigt övervakas av Stockholm kommuns P-vakter f.n. Euro-park. Kontakt: parkering.stockholm@europark.se eller 08-562 508 96.

Infarter i området.

Det är inte tillåtet att parkera sin bil framför infarter i området. Dessa är förutom infart för de boende i området även infart för Brandförsvar och Ambulans. På vissa infarter finns det bommar med lås. De kan öppnas med samma nyckel som till avfall container.

Bommar stängs omedelbart efter passering.

bom med lås

Därför har vi tyvärr inga laddstolpar till elbilar

Vår samfällighetsförening har gemensamma p-platser och garage. Vad föreningen får göra med de och hur det finansieras beslutas genom en gemensamhetsanläggning, via en förrättning som klubbas av Lantmäteriets anläggningsbeslutet från 1982.

Om det står att motorvärmaruttag är tillåtet i garage, är det inte detsamma som att tillåta elbilsladdning. Vill föreningen göra något som inte ingår i anläggningsbeslutet, som att sätta upp laddstolpar för elbilar, krävs en ny förrättning.

Om Lantmäteriet väljer att göra en ny förrättning, vilket inte är säkert, kostar det tiotusentals kronor. Prislappen för installationen av laddning för elbilar kan sedan landa på flera hundra tusen kronor.

Supermiljöbilspremier och bidrag för hemmaladdare till trots. Det kan bli dyrt att hitta en lösning för att ladda bilen i en gemensam garage.

Dels kan det kosta hundratusentals kronor för samfällighetsföreningen, som först ska vara överens om att bygga om för elbilsladdning, och för det krävs ett anläggningsbeslut som godkänner laddning av elbil.

Lantmäteriet är den myndighet som ger samfälligheter anläggningsbeslut. Syftet med beslutet är att skapa en trygghet för husägarna – till exempel ska du inte behöva bekosta grannens elbilsladdning.

För att de ska bevilja ett nytt beslut krävs det att Lantmäteriet tror att förändringen kan få långtgående positiva konsekvenser för föreningen.

Än så länge har frågan om elbilsladdning inte prövats i domstol, så det finns alltså ingen prejudicerande dom för Lantmäteriet att utgå från.

Det finns inga centrala riktlinjer om hur Lantmäteriet ska resonera kring samfälligheter och elbilar. Det handlar om vilka regler som finns i dag och vad som är hållbart för samfälligheter i längden.

Den som har en bensin eller diesel bil, eller ingen bil, vill inte betala för grannens ström. En ombyggnation är dyrt, och än så länge är frågan om elbil inte tillräckligt frekvent för att ha en tydligt riktlinje. Dessutom, om nästa ägare inte vill ha elbilsladdning, vem betalar för en ny ombyggnation då?

Styrelsen kontrollerade med lantmäteriet i Stockholm om vad som krävdes för att göra om anläggningsbeslutet för Århus samfällighets. Kostnaden blir ca 20 000 kr ifall föreningen samlar in godkännande om ändring av anläggningsbeslut att tillåta elbilsladdning från alla delägare (173 hus, många med flera delägare).

Det räcker med andra ord inte med beslut från årsstämma.

”En av de vanligaste frågorna”

För det är inte bara i Århus som problemet uppstått. Frågan om laddning av elbilar är brännhet bland samfälligheter.

– Det är en av de vanligaste frågorna från samfälligheter just nu. Om man har elbil och ska bo i en samfällighet måste man vara medveten om att det troligtvis inte går att använda elen som finns i garaget till att ladda elbilen. Förmodligen kommer det att dröja innan anläggningar som är anpassade för elbilsladdning finns i samfälligheter, säger Eric Bodin, förbundsjurist på Villaägarna.

– Jag tror att gamla samfälligheter kommer halka efter jämfört med nya. De som inte kan erbjuda elbilsladdning kommer att bli mindre attraktiva, säger han.

Sammanfattande: Många vill gärna ha laddstolpar i vår förening. Styrelsen utredning i 2018 visar att det finns bra tekniska lösningar. Men anläggningsbeslutet tillåter oss inte att gå vidare utan relativ stora insatser. Inom ramen av de tidsresurser vi har prioriteras styrelsens huvuduppgifter.

Vi uppmanar dock de som brinner för elstolpar att bilda en informell arbetsgrupp som följer utvecklingar i frågan och kanske kan samla in erfarenheter från andra samfällighetsföreningar. Styrelsen kan hjälpa till med att sätta medlemmar i kontakt med varandra.


Contact Form Powered By : XYZScripts.com