När elementet inte blir varmt

När elementet inte blir varmt beror det vanligtvis på att det är luft i det eller att termostaten tryckt fast ventilen i läget för lägsta temperatur. Givetvis ska undercentralen också skicka ut hetvatten till fastigheterna. Känn på rören som går in i elementet.

Börja felsökningen med att lufta elementet. Varje element har en nippel på kanten mot till höger/vänster se fig. 1. Man använder en elementnyckel se fig 2.med den skruvar man upp nippeln motsols ca 1⁄2 varv samtidigt som man håller ett litet glas under nippeln. När luften pyst ut, eller om det inte finns luft, kommer en smal vattenstråle. Stäng därefter nippeln medsols.

Förblir elementet kallt trots luftning och trots att termostaten skruvats ut till maxläge är det troligt att dess ventil kärvat fast. När det blir hög innetemperatur på senvåren trycker termostatens värmekänsliga fjäder in ventilen och där förblir den till sen höst. Tyvärr kan den fastna under tiden. Så här kan man eventuellt åtgärda detta problem. Skruva loss termostaten A genom att lossa muttern B. då blir stiftet C synligt. Stiftet C skall kunna tryckas in ca 3-4 mm med hjälp av skaftet på t. ex. en skruvmejsel för att sedan fjädra tillbaka ut. Ifall stiftet kärvar så kan man motionera ventilen genom att trycka och släppa stiftet ett 20 tal ggr. Försök inte smörja med mineralolja! Stiftet är infettad i en packbox av gummi som inte ska åldras nämnvärt.

Till slut återstår bara att skruva fast termostaten igen.

Termostaten A kan behöva bytas ut mot en modernare eftersom den värmekänsliga fjädern i termostaten blir utmattad. I handeln finns utbytestermostater av olika fabrikat och pris att köpa. Tänk bara på att ibland behöver man skruva på en adapter för att det skall fungera.

Det har även kommit ut elektroniska termostater som går att programmera enligt egna önskemål.

Är osäker på förfaringssättet så rekommenderas en kontakt med något VVS- företag

Observera att termostater och elementen är varje fastighetsägares ansvar!
OBS ! Skall man byta termostat prova på ett element först för att se att det fungerar.

Länkar till ev. utbytestermostater:

Gelia säljs på bl.a. Rusta och de flesta byggvaruhus. LÄNK

Spartermostat elektronisk:

Spar termostat länk

Byta termostat länk

Väljer man Spartermostat skall adapter 4 användas se sid 5 av 7 i dokument som avser länk 2 om man har termostat A

Contact Form Powered By : XYZScripts.com