Information från Polisen – Rinkeby

Polisen i Rinkeby inbjöd oss i Århus till ett informationsmöte den 14 oktober 2020. Från Århus deltog tolv personer.

Från polisen medverkade två områdespoliser. De informerade kort om det nya polishuset i Rinkeby som de flyttade in i den 1 september 2020. Området tillhör område Nord inom polisen och där arbetar ca 1100-1200 poliser, varav i Rinkeby ca 200-250 poliser men styrkan kan variera beroende på olika insatser. Under sommaren har det varit många mord samt grov misshandel med dödlig utgång inom länet och Järvaområdet. Vid dessa tillfällen är det regionala insatser eller hela länsinsatser och då ser personalstyrkan annorlunda ut.

Alla typer av brott utreds i Rinkeby polishus men vid vissa typer av brott som mord och sexualbrott kan de få hjälp från andra för att utreda mm. För att kunna lösa brott krävs oftast stora resurser och det finns problem med att t.ex. vittnen inte ställer upp.

Inom vårt område Århus har vissa brottskategorier gått ned under senare år. Det gäller framförallt bostadsinbrotten där det 2019 var några stycken och under 2020 inte finns något rapporterat. Det kan ha att göra med att fler jobbar hemma och att grannsamverkan fungerar bra. Här kan husägaren göra mycket själv för att förebygga och öka tryggheten i sitt egna hem som att:

* Ha en bra kontakt med grannar, helst genom organiserad Grannsamverkan. Om du t.ex. är bortrest kan grannarna hjälpa till att vakta och få det att se ut som om du är hemma. * Okända människor i bostadsområdet iakttas eller konfronteras direkt.
* Förstärka och uppgradera entrédörrar, terrassdörrar och fönster.
* Stänga fönster på övervåningen och förvara stegar låsta.
* Fundera över hur du förvarar kontanter, pass, smycken och lättare elektronik på ett betryggande sätt. Det är det som tjuven helst tar då ett inbrott oftast behöver ske snabbt och helst ska få plats i en ryggsäck.
* DNA-märka, fotografera och dokumentera värdeföremål samt förvara bilder och kvitton på ett inbrotts-brandsäkert sätt.
* Inbrottslarm kan installeras.

Det som också minskat inom Järvaområdet är cross och mopedåkningen på gång- och cykelvägar samt även till viss del bilåkningen. Under tre års tid har polisen tagit 500 crossar och 1000 bilar i förvar. Bra uppslag har polisen fått av fastighetsägare samt tips från allmänheten. Det som ökar är bedrägeribrotten där personer erbjuder sig att komma hem eller via telefon hjälpa till att lösa bankärende eller utföra jobb. Det är oftast väldigt trovärdiga och övertygande personer som gör mest äldre luras att lämna ut bankid, koder och kort till vederbörande. Polisen uppmanar här till stor försiktighet och aldrig lämna ut uppgifter i dessa fall samt bestämt tacka nej till jobb man inte beställt eller inte vill ha utfört. Tipsa polisen vid misstanke om brott. Ring 114 114 eller tipsa via deras Hemsida. Frågor om bommar, biltrafik till koloniområden mm kom även upp på mötet. När det gäller bommar så är det en väldigt stor fråga som omfattar många. Målet är att det ska finnas en typ av digitala lås som gäller för samtliga bommar men denna fråga är inte löst ännu.

Webbsidor med information kring Grannsamverkan och tips hur man skyddar sig och undviker brott finns på www.samverkanmotbrott.se och www.stoldskyddsforeningen.se 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com