Grannsamverkan mot brott

Vi har en välfungerande grannsamverkan i området. Det innebär att vi hjälps åt att hålla koll på våra grannars hus, våra gemensamma byggnader och att vi bryr oss om vad som händer i området. Det gör att vi har ett lugnt och tryggt boende.

Även polisen bedriver i samverkan med samfälligheterna och bostadsrättsföreningarna i Kista ett förebyggande arbete. Det finns en ansvarig inom samfällighetsföreningens styrelse för information mellan lokalpolisen och hushållen.

Tips och åtgärder

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-/radhusområden eller i flerfamiljshus.

  • Informera grannarna även vid kortare bortavaro.
  • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och när det är mörkt ute.
  • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
  • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
  • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.

Värdeförvaring

Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika stöldskyddsregister på marknaden alternativt göra en egen inventarielista som du kompletterar med detaljerade fotografier eller filmer på stöldbegärliga föremål. Förvara inventarielistan och bilder på en annan plats än i hemmet, t ex i bankfacket om du inte lägger dem i ett register. Att lista sina ägodelar gör det också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag om det skulle uppstå en skada, t ex inbrott eller brand. Se också till att ha värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla föremål. Förvara även kvitton och värderingsintyg på en säker plats.

Mäkning

Du kan skydda dina ägodelar genom att försvåra för tjuven att alls komma in i din bostad. Men du kan också försvåra vidare försäljning genom att märka dem. Möjligheten att få tillbaka din ägodel ökar också om den är märkt då polisen kan härleda den till dig när de beslagtagit stöldgods. På marknaden finns märkprodukter/tjänster som du kan märka dina ägodelar med. OBS! Var försiktig när du märker konst och antikviteter och anpassa märk- metoden till det som ska märkas. Gravyr t ex kan förstöra värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremålen.

Dörrar och fönster

  • Ingångar bör ha dörrar med certifierade lås.
  • Montera gärna brytskydd på dörren.
  • Se till att ha lås på fönster och altandörrar .
  • Ett bra fönsterlås gör att tjuven inte kan öppna fönstret utifrån och därmed lätt ta sig in i bostaden. Står det att låset är klass A eller B betyder det att låset är anpassat för låsning av fönster.
  • Det försvårar även för tjuven att lyfta ut saker utan att riskera att skära sig på en trasig fönsterruta.

Larm

Larm kan vara ett bra komplement till det mekaniska skyddet. Larm kan verka förebyggande, men förhindrar inte att tjuven bryter sig in. Däremot förkortas tiden som tjuven har på sig att söka igenom bostaden innan han/hon riskerar att bli upptäckt.

Ett larm med utvändig siren kan påkalla omgivningens uppmärksamhet om att något händer.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com