Gemensamma tillgångar_Old

I samfälligheten ingår:

 •  Tre garage.
 • Två hobby och tre tvättstugor.
 • Fem lekplatser.
 • Grönytor och planteringar inom kvarteret.
 • Kulvertar med ledningar för vatten, avlopp och värme.
 • Undercentral för vatten och fjärrvärme.
 • Mätare för förbrukning av värme och vatten som varje hus är utrustat med.
 • Kabel-TV anläggning via COM Hem.
 •  Gångvägar (ej själva Århusgatan som sköts av Stockholm kommun.)
 •  Utebelysning utmed gångvägarna inom området.
 • Parkeringsautomater och parkeringsplatser.