Gemensamma tillgångar

Gemensamma tillgångar

I samfälligheten ingår

▪ Tre garage.
▪ Två hobby och tre tvättstugor.
▪ Fem lekplatser.


▪ Grönytor och planteringar inom kvarteret.
▪ Kulvertar med ledningar för vatten, avlopp och värme.
▪ Undercentral för vatten och fjärrvärme.

▪ Mätare för förbrukning av värme och vatten som varje hus är utrustat med.

▪ Kabel-TV anläggning och fibernät.
▪ Gångvägar (ej Århusgatan som sköts av Stockholm kommun.)
▪ Utebelysning utmed gångvägarna inom området.


▪ Parkeringsautomater och parkeringsplatser.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com