Garage

Århus samfällighet har 3 bilgarage (den Gula, den Gröna och den Röda). Varje av 174 fastigheter i samfälligheten har en tillvisad parkeringsplats.

För att kunna öppna garageportarna i garagen behöver man en handsändare (fjärrkontroll) som är programmerad för just den port där man har garageplats för ens bil. Man ska gå igenom sidodörrarna när man går in och ut ur garaget för att undvika onödigt slitage på de dyrbara portarna. För säkerhets skull ska man kolla att garageportarna stängs automatiskt (man stänger inte själv) när man kör ut ur garaget.

Endast husägare/medlemmar (inte hyresgäster) kan hämta en handsändare och skriva under tillhörande avtal. För handsändare tar Samfälligheten ut en depositions och hanteringsavgift på 800 kr. Avgiften kommer att debiteras på första kvartalsfaktura efter att man har hämtad handsändaren

Avgiften inkluderar 300 kr till inköp, programmering och administration. 

Återbetalning av 500 kr sker när funktionsduglig handsändare lämnas in till styrelsen. När man säljer sitt hus lämnar man in handsändaren till styrelsen när kontoret är öppet. Den nya husägaren ska hämta handsändare själv hos styrelsen, mot 800 kr avgift. 

Vid fel på handsändaren kontakta styrelsen via info@arhus.org eller kom förbi i kontoret när det är öppet. (Byte av batteri gör man själv). Klicka här för att se hur byter man batteriet.

Förvara handsändaren på ett säkert ställe, INTE i bilen! Det har hänt att handsändare har blivit stulen vid bilinbrott.

Observera att det är ditt ansvar att säkerställa att porter och dörrar stängs efter dig. Detta är mycket viktigt för att du och dina grannar ska vara säkra på att inga obehöriga får tillträde till bilar och föreningens utrustning som kulvertar, undercentral och el-centraler.

Hyr av extra P-plats

För medlemmar som har två bilar finns det platser i garage som medlemmar kan hyra för 400 kr / månad: i Röda övre (15 platser), Röda nedre (1 plats) och Gröna övre (15 platser varav 1st. för motorcykel eller mindre fordon). Det finns ocksa 10 utomhusplatser bakom Röda garaget som går att hyra för 250 kr/månad.

Vid behov av extra garageplats eller parkeringsplats utomhus, kontakta Parkeringsansvarig styrelseledamot för att ställa er i kö för dessa.

Har man inte behov av sin garageplats får man hyra ut den privat inom föreningen. Inga garageplatser får hyras ut i andra hand till personer boende utanför Århus Samfällighet.

Man ansvarar själv för uthyrning/kostnad tillsammans med den boende som hyr platsen. Men man kan berätta parkeringsansvarig inom styrelsen, som då kontaktar de som står i kö till föreningens extra p-platser om de är intresserade att hyra privat

Contact Form Powered By : XYZScripts.com