Den egna fastigheten

Huset

All reparation av huset inom som utomhus är ditt eget ansvar som husägare/fastighetsägare. Tak och fasader är det viktigaste att underhålla eftersom det är skyddet för ditt hus mot naturens påfrestningar. Det är också viktigt att ha en bra relation till dina grannar. Fråga gärna din granne vad han eller hon anser om du planerar att plantera träd, buskar eller tak över uteplatsen som kan skymma deras utsikt eller solchanser. Tänk även på vid dörrbyten, fönsterbyten att det är ditt ansvar att bibehålla de brandklassningar på dörrar och fönster som finns installerade i husen.

Den som ev. planerar att inreda vinden är skyldig att söka bygglov för detta hos byggnadsnämnden i Stockholm, samt att meddela styrelsen den nya boendeytan för beräkning av samfällighetens totala uppvärmningsyta.

Samfällighetens ansvar omfattar endast vatten och fjärrvärmeledningarna fram till och med de tre mätarna som mäter vatten och värmeförbrukning.

Trädgården

Tomten på din fastighet d.v.s. Trädgården inklusive häckar runt om, är ditt ansvar som fastighetsägare. Tänk på att ett välskött område är det första intrycket som våra besökare och ev. nya grannar ser och därmed även gynnsamt för en god värdeutveckling av fastigheterna.

Förrådet

Till varje fastighet hör ett förråd som du som fastighetsägare har ansvar att underhålla. Vid ommålning är det bäst att diskutera med dina grannar som äger förråden intill så att ett gemensamt arbete kan ske.