Biltrafik begränsningar

Hastighetsbegränsning

Århusgatan (OBS bara bilvägen) är begränsad till högst 30 km / tim. Vi har skymda övergångsställen som kan vara stor olycksrisk för gång och cyklister. Tänk på dina barn och dina grannars barn.

Gångvägar i området som ägs av Århus samfällighet

Gångvägar i området ska inte användas för biltrafik. Vid inköp av tyngre varor (således inte persontransporter) samt vid flytt kan man om behov finnes trafikera våra egna gångvägar. Observera då att hastigheten inte bör överstiga 7 km / tim. Efter i eller urlastning skall bilen skyndsamt köras ut ur området.

Observera att parkeringsböter utfärdas av P-Service ifall fordon står parkerat inom området.

Gångvägar i området som ägs av Stockholms kommun

Det är inte tillåtet att trafikera gång och cykelvägar med motorfordon.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com