Ägarbyte av fastighet

Ska ni sälja ert hus eller anmäla ägarförändring?
Glöm inte att informera styrelsen vilka de nya ägarna är och när de flyttar in. Duhittar blankett för Anmälan Ägarbyte/Ägarförändring via denna länk.


Viktigt är att denna blankett lämnas in av säljande fastighetsägare tillsammans med handsändare och garagenyckel enligt de avtal som skrivits under av fastighetsägaren.
Den/de nya fastighetsägarna får därefter i samband med inflyttning besöka samfällighetens kontor Århusgatan 169 för att kvittera ut garagenyckel och handsändare samt skriva under de avtal som gäller för dessa.
Är kontoret stängt kontakta styrelsen info@arhus.org för att avtala tid för överlämning.


Uppdatering av debiteringslängd
Blanketten är viktig för att namnändringen ska bli införd i debiteringslängden och medlemsförteckningen.