Senaste

Information angående fakturor

Styrelsen vill meddela att fakturan som hade förfallodag den 30 maj 2020 delvis blivit felaktig. På fakturan angavs att betalningsperioden omfattade 2020/04/01 – 06/30. Föregående faktura med förfallodag den 1 mars 2020 omfattade betalningsperioden 2020/02/01 – 04/30. Detta betyder att betalning för april gjorts två gånger.

Styrelsen beklagar verkligen denna felaktighet. Felaktigheten rättas upp på sådant sätt att nästa faktura med förfallodag 30 september (betalning för perioden 2020/10/01 – 12/31) kommer att omfatta två månadsbelopp istället för tre.

(Uppdaterat: 2020-06-03)

Vägstenar målade med reflexfärg har nu placerats ut inom området på gång- och cykelväg samt vid infarter från fältet. Beslut att placera ut dessa vägstenar togs på Årsstämman den 28 mars 2020. Målningen med reflexfärg är för att stenarna ska synas bättre på långt håll och även när det är mörkt ute.

Syftet med att placera ut vägstenar är att:
* Höja säkerheten på gång- och cykelvägar inom Århus och då med särskilt fokus på
barn och personer som inte kan reagera så snabbt.
* Minska och förebygga olyckor genom att minska biltrafiken på gång- och cykelvägar.
* Hindra flyktvägar då det i flera fall förekommit att bilar som försökt komma undan
polis kört med hög hastighet genom området.
* Att endast de infarter som har bommar kan användas för att, i undantagsfall, behöva
köra in med bil till sitt hus.


Protokoll från ordinarie Stämma Århus Samfällighetsförening 2020

Årsstämman ägde rum den 28 mars kl 11.00

Här är underlaget till årsstämman. 

Århus – Kallelse 2020 1.0

Få och dela själv information genom Boappa

Du kan ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera dig via boappa.com : Välja Århus Samf

Du kan ladda ner appen på din mobil eller du kan läsa inlägg och skicka inlägg på Boappas webbsidan.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.