Senaste

 

 

 

publicerat: 2024-03-21

publicerat: 2022-01-31

Kontorets Öppetider

Kontoret på Århusgatan 169 är öppet följande måndagar ⏰ kl. 19.30 – 20.00.

8 januari                    22 januari

5 februari                  19 februari

4 mars                      18 mars

publicerat: 2022-01-06

Användandet av gångvägar inom samfälligheten

Styrelsen beslutade den 31 mars 2022 i enlighet med den åsikt som årsstämman den 29 mars 2022 uttryckte.

Beslutet innebär att gångvägarna inom Århus samfällighet inte får användas för regelbunden biltrafik utan endast får användas som tidigare i undantags-fall för att lasta och lossa tunga varor.

Det är således inte tillåtet att åka bil på gångvägen till och från fastigheten/tomten för att där parkera eller parkera för att t. ex. ladda elbil/hybridbil.

publicerat: 2022-04-08

Felparkerade bilar?

Parkeringar på huvudvägen Århusgatan övervakas av Europark Svenska AB (tel: 08-562 508 96) och på samfällighetsmark övervakas av P-Service (tel: 0771-771100).

Om du har problem med att ta dig genom gatorna på grund av felaktigt parkerade fordon eller har andra frågor, vänligen ta kontakt med respektive parkeringsföretag på de nämnda numren.


När elementen inte blir varmt

Om du har värmeproblem i huset, eller om elementet inte fungerar ordentligt; dessa instruktioner kan hjälpa.

LÄNK till instruktioner


Informationsmöte med polisen

Vi hade ett informativt och insiktsfullt möte med polisen den 14 oktober 2020 kl. 18.30 på Polishuset i Rinkeby. Du kan hitta anteckningar och rekommendationer från mötet här:

Länk till anteckningar

Styrelsen uppmanar alla att läsa anteckningarna för att bidra till ett tryggt och säkert område.

Information kring Grannsamverkan och tips hur man skyddar sig och undviker brott finns på www.samverkanmotbrott.se  www.stoldskyddsforeningen.se


Få och dela själv information genom Boappa

Du kan ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera dig via boappa.com : Välja Århus Samf

Du kan ladda ner appen på din mobil eller du kan läsa inlägg och skicka inlägg på Boappas webbsidan.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com