Århus Samfällighetsförening

Trivsamt boende i Kista

Parkering/trafikbegränsingar

Parkeringsregler


Vi har i området 2 st. parkeringsautomater placerade utanför röda och gula garagen. Vi anlitar P-Service för överbevakning av parkeringen. Det är bara tillåtet att parkera på utmärkta parkeringsrutor utanför våra tre garage samt utmärkta p-platser bakom röda garaget.

Det är inte tillåtet att parkera inom området. Inte på gängväg och inte på gräsmattor.

Parkeringsplatser.

Varje fastighet har en ordinarie plats i något av våra tre garage. (Mer info under ’Garage’) Det finns ocksa 10 utomhusplatser bakom Röda garaget som går att hyra för 250 kr/månad. Kontakta ansvarig styrelsen för parkeringsplatsernas för att ställa er i kö för dessa.

Eluttag i garage

Varje ordinarie parkeringsplats i garage har ett eluttag som får användas till motorvärmare.

Men INTE till laddning av elbil. Elsystemet i garage är inte byggt för detta. Elbilsladdning innebär ofta hög belastning på elanläggningen och elprodukterna, vilket gör att bränder kan uppstå.

Parkeringsfickor Århusgatan.

Det finns 4 st. parkeringsfickor längs Århusgatan. Dessa är tidsbegränsade till 30 minuters parkeringstid. Dessa parkeringsfickor samt Århusgatan i övrigt övervakas av Stockholm kommuns P-vakter f.n. Euro-park. Parkering.stockholmuropark.se 08-562 508 96

Infarter i området.

Det är inte tillåtet att parkera sin bil framför infarter i området. Dessa är förutom infart för de boende i området även infart för Brandförsvar och Ambulans. På vissa infarter finns det bommar med lås. De kan öppnas med samma nyckel som till garagedörr/avfallcontainer.

Bommar stängs omedelbart efter passering.

Biltrafik. Hastighetsbegränsning.

Århusgatan (OBS bara bilvägen) är begränsad till högst 30 km / tim. Vi har skymda övergångsställen som kan vara stor olycksrisk för gång och cyklister. Tänk på dina barn och dina grannars barn.

Gångvägar i området som ägs av Århus samfällighet.

Gångvägar i området ska inte användas för biltrafik. Vid inköp av tyngre varor (således inte persontransporter) samt vid flytt kan man om behov finnes trafikera våra egna gångvägar. Observera då att hastigheten inte bör överstiga 7 km / tim. Efter i eller urlastning skall bilen skyndsamt köras ut ur området.

Observera att parkeringsböter utfärdas av P-Service ifall fordon står parkerat inom området.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com