Århus Samfällighetsförening

Trivsamt boende i Kista

Kontakt/Styrelse

Århus Samfällighetsförening
Box 1160
164 26 Kista

info@arhus.org

Kontor: Århusgatan 169

 

Styrelse 2019

Ordförande

Pieter Wezeman

 86

Kassör

Kristina Labañino

22

Sekreterare

Sinikka Honkala 

187

Vice Ordförande

Constantin Vencu

79

Ledamot

Birgitta Berggren

167

Ledamot

Tommy Berggren

167

Ledamot

Jost Beerman

109

Suppleant

Pablo Cassano

39

Suppleant

Nitish Chowdhury

245

Suppleant

Asif Masud

209

Suppleant

Asma Zahid

209

Suppleant

Lilian Brissman

131

Styrelsen

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsstämman som äger rum före mars månads utgång. Genom att i förväg framföra skriftliga förslag, motioner eller genom att delta på stämman, kan du påverka verksamheten. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen ansvarar för skötsel och underhåll av samfällighetens anläggningar.

Du kan följa styrelsens arbete via styrelseprotokoll som finns tillgängliga på föreningens hemsida www.arhus.org eller hallarna i Hobby- och tvätt lokalerna.

Det går också bra att e-posta till info@arhus.org eller ta direktkontakt med någon av styrelsemedlemmarna. Styrelsens kontor på Århusgatan 169 är öppet varje helgfri måndag mellan 19.30 – 20.00 ifall du vill prata med oss i styrelsen eller ladda Cashkort till tvättmaskin. Under en sommarmånad är dock kontoret stängt. Skylt om detta sätts upp på dörren till Århusgatan 169.

Du kan också ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera dig via boappa.com och ladda ner appen på din mobil eller använd Boappa på din dator och få information via e-mail.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com