Århus Samfällighetsförening

Trivsamt boende i Kista

Kontakt

Århus Samfällighetsförening
Box 1160
164 26 Kista

info@arhus.org

Styrelse 2018

Ordförande Pieter Wezeman
Kassör Kristina Labañino
Sekreterare David Nykvist
Vice Ordförande Constantin Vencu
Ledamot Birgitta Berggren
Ledamot Tommy Berggren
Ledamot Mats Ledin
Suppleant Pablo Cassano
Suppleant Nitish Chowdhury
Suppleant Asif Masud

Du kan också ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera dig via boappa.com och ladda ner appen på din mobil.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com