Århus Samfällighetsförening

Trivsamt boende i Kista

Start

uppdaterad 2018-11-27

Belysning i området

Efter mycket felsökande lyckades våra duktiga elmontörer hitta felet.
Det var fukt vid kopplingspunkten i en stolpe.

Protokoll från extra stämma

Protokollet från extrastämman finns nu tillgängligt   –>  Klicka här 

Århusnytt

Klicka här för att läsa nya Århusnytt

Extra föreningsstämma

Måndagen den 22 oktober kl 18.30 i hobby/tvättlokalen Århusgatan 58 kommer vi ha en extra föreningsstämma. Den är väldigt kort och har egentligen
bara en fråga. Det var ett administrativt fel i hur vi har haft debiteringslängden som nu rättas upp.

Alla portar installerade

Nu är alla nya garageportar installerade. Det saknas några plåtar på sidorna av portarna men de är på väg.
Så nu har vi säkrare parkering för alla våra bilar då inga portar står öppna pga att man glömt stänga.

Parkering på gästplatser

Gratis parkering på gästplatser under monteringstiden för garageportarna gäller.
Har fått rapport om att flera fått p-böter trots att vi sagt till parkeringsbolaget.
Vi kontaktar p-service och ser till att de tar bort alla böter de senaste veckorna.

 

Senaste nytt – garageportar!

Hej, Detta är dagens information den 24 september:

Gula övre är nu i drift. Några täckplåtar saknas men installeras när alla portar är klara.
Gula nedre startar upp i morgon tisdag 25/9 kl 8.00. Beräknas vara klar onsdag kväll den 26/9.
Röda nedre påbörjas torsdagen den 27/9 kl 08.00. 28/9-1/10 inget arbete sker. 2/10 fortsatt arbete och beräknas vara driftsatt vid 16.00 tiden.
Röda övre startar 3/10 kl 08.00 och beräknas vara driftsatt och klar 4/10 kl 16.00.


Vi har tagit kontakt med p-service och sett till att berörda bilar kan ställa sig på våra gästplatser gratis under monteringsdagarna.

Uthämtning av handsändare  måndag 24 september 18-20   Platsen är Århuskontoret Århusgatan 169!!

 

Värmeproblem Löst

Idag måndag blev värmeproblemet löst! Så nu är det slut på råkalla hus och kalla badrumsgolv.
Tack till de duktiga grannarna och inkallade specialister som löste det till sist!

 

 

Ny design  på hemsidan

Sidan har som du ser en ny design. Mycket jobb kvarstår innan den är klar. En av anledningarna till till nybygget är olika tekniska problem som dök upp med den gamla som hängt med ganska länge. Bestämde då att bygga om helt. Så håll ut!
Om du behöver någon info som du normalt hittar på hemsidan så kan du kontakta webmaster  så får du hjälp med din undringar  —->  Klicka här

Kolla även Boappa i din telefon där du kan hitta mycket info.

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com