Århus Samfällighetsförening

Trivsamt boende i Kista

Start

uppdaterad 2019-02-04

Årsstämma 2019Bildresultat för ordförandeklubba

äger rum den 28 mars kl 19.00 i kryptan i Kista kyrka. Du kommer väl.

  • Vi behöver två personer till valberedningen nu omedelbart (arvode utgår). Anmäl dig till info@arhus.org
    Stadgarna kräver att det finns en valberedning som säkerställer att det finns tillräckligt med kandidater till styrelsen.
  • Vi behöver kandidater till revisor, ordinarie ledamot och styrelsesuppleanter.
    Det finns många olika uppdrag inom styrelsen som är svåra att sköta på ett bra sätt om vi är för få. Exempel: vinterunderhåll, grönska, värme, information och grannsamverkan mot brott.
  • Motioner till stämman skall skickas in senast den 10 februari. Lägg i brevlådan vid kontoret på Århusgatan 169 eller skicka ett mail till info@arhus.org.
  • Anslut er till Boappa där vi lägger in viktig information. Där kan ni kommentera och komma med förslag. Se hur man gör på vår hemsida arhus.org.

Få och dela själv information genom Boappa

Du kan ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera di via boappa.com och ladda ner appen på din mobil.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.

Århusnytt

Senaste nummer, januari 2019   —->  klicka här

Matkompostpåsar

finns att hämta i hallen utanför kontoret Århusgatan 169

Om du behöver någon info som du normalt hittar på hemsidan så kan du kontakta webmaster  så får du hjälp med din undringar  —->  Klicka här

Kolla även Boappa i din telefon där du kan hitta mycket info.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com