Århus Samfällighetsförening

Trivsamt boende i Kista

Start

uppdaterad 2019-08-21

Århusnytt

Senaste nummer, Augusti 2019   —->  klicka här

Få och dela själv information genom Boappa

Du kan ta kontakt med styrelsen och andra medlemmar i föreningen genom Boappa.

Registrera dig via boappa.com

Välja Århus Samf

(Det finns också ett konto som heter ’Århus samfällighetsförening’, de fungerar INTE. Byt till Århus Samf!!)

Du kan ladda ner appen på din mobil eller du kan läsa inlägg och skicka inlägg på Boappas webbsidan.

Styrelsen använder Boappa för att informera föreningen, särskilt när det handlar om mer akuta saker.

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2019

Årsstämman ägde rum den 28 mars kl 19.00

Observera att debiteringslängden inte publiceras här eller anslås på annat sätt då den innehåller personuppgifter om våra medlemmar. Den delades ut i brevlådorna tillsammans med kallelsen inför stämman och kan också erhållas från styrelsen på begäran från föreningsmedlem.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com